top of page

METODE

Skab innovation og vækst med mennesker i fokus.

Mindsettet bag metoden

INNO8 bruger værktøjer og metoder fra design thinking. Design thinking er et mindset, et sæt metoder og en måde at arbejde på, som kommer fra de kreative fag. Design thinking har brugerne i fokus, hvilket vil sige de mennesker, der indgår i din organistion eller dem, der bruger din virksomheds produkter og services så som medarbejdere, kunder, forbrugere mfl.  

 

Ved at inddrage relevante personer før, under og efter udviklingsprocessen af fx en ny intern vidensplatform eller et nyt produkt til markedet, får du værdifulde indsigter i, hvilke værdier og behov de har. Det skaber et uvurderligt grundlag for, at I som virksomhed kan lave løsninger, der reelt løser et behov og skaber værdi for disse mennesker og for virksomheden.

 

Design thinking skaber innovation i koblingen mellem at matche menneskers behov, med hvad der er teknologisk muligt gennem en forretningsstrategi, hvor der skabes kundeværdi og nyt markedspotentiale. 

Byggestene til et innovativt mindset

  • En engageret og åben ledelse

  • En helhedsorienteret virksomhedsstrategi

  • Agile processer frem for lineære

  • Videndeling på tværs af afdelinger

  • Tværfaglige teams og projektgrupper

  • Åben og lyttende virksomhedskultur

Designmetoderne

Inden for design thinking bruger man begrebet designmetoder, som er værktøjer og metoder, der skaber de innovative ideer og sætter fokus på den strategiske arbejdsindsats i din virksomhed - gennem mennesker. 

 

Designmetoder er gode, brugbare værktøjer, der dækker over hele udviklingsprocessen; fra vidensindsamling, idegenerering, konceptudvikling og prototype til implementering og evaluering. Nedenfor finder du de designmetoder, INNO8 bruger til at skabe grundlag for innovation, forandring og vækst i din virksomhed. 

User research
Undersøgelser og indsamling af viden om dine kunder og markedet er et afgørende første step til innovation. Værktøjer som interview, observationer og data-analyser er vigtige for at sikre kvaliteten af de gode ideer i udviklingsfasen.
Pretotyping
Afprøvning af din ide, produkt eller process er en essentiel del af enhver udviklingsproces. Ved at teste din ide af hurtigt vil du blive klogere på, om den giver mening for de mennesker, der skal bruge den, og om ideen er rentabel på sigt.
User journey
Kortlægning af dine kunders rejse og oplevelse af dit produkt, service eller proces er et vigtigt værktøj til at belyse mulige forbedringer og udviklingsmuligheder. Det er samtidigt et godt udgangspunkt for ny konceptudvikling.
Sprint
Udvikling af bl.a. produkter, strategier og processer behøver ikke tage lang tid. Det kan med fordel effektiviseres gennem et sprint-forløb. På kort tid skabes koncepter og løsningsmuligheder til konkrete projekter.
Brainstorm
Idegenerering hører til alle innovationsprojekter for at identificere den bedste ide. Idegenerering bruges både i starten og i løbet af processen for at strukturere og selektere løsningsmuligheder på forskellige udfordringer.
Feedback
Feedback er et vigtigt værktøj i alle projekter for at sikre retningen såvel som forståelse fra alle involverede parter. Feedback går godt i spænd med design thinkings fleksible proces, fordi der er mulighed for tilpasning.

Designmetoder er de nye udviklingsværktøjer

Der findes mange rapporter, der sætter konkrete tal på de økonomiske fordele ved at bruge design thinking og designmetoder i virksomheder. Den nyeste rapport fra Dansk Design Center, Design Delivers, 

highlighter de værdifulde ting som design thinking medfører, når det bruges strategisk i virksomheder, bl.a.:

90% angiver, at det påvirker bundlinjen positivt
69% angiver, at det styrker konkurrenceevnen
68% angiver, at det øger kundetilfredsheden
Designmetoderne
vidste ud at..

Skab innovation med mennesker i fokus

WORKSHOPS

 Lær at bruge innovation og designmetoder i praksis gennem tre forskellige workshops.

INNovationstjek

Styrk jeres innovationsevne ved at få udpeget konkrete barrierer for innovation i din virksomhed.

Udviklingsforløb

Skab et stærkt fundament for innovation gennem et specialiseret udviklingsforløb.

INNO8

+45 25 68 50 88

am@inno8.dk

Aarhus C

CVR: 38142615

bottom of page