top of page

INNOVATIONSTJEK

Få konkrete anbefalinger til en styrket innovationsevne.

Innovationstjekket er til dig, der:

 • Har indset, at virksomheden bliver nødt til at være proaktiv og omstillingsparat for at sikre markedspositionen. 

 • Ved at objektiv og kritisk indsigt er nødvendig for at kunne udvikle og vækste virksomheden.

 • Vil have konkrete anbefalinger til, hvad virksomheden skal gøre for at kunne optimere innovationsevnen. 

8 innovationsområder

Innovationstjekket kigger på praksis, kultur, processer og arbejdsgange, og på hvordan disse interne områder er sammensat og struktureret for bedst muligt at kunne skabe rammerne for innovation.

Innovationstjekket er bygget op omkring 8 områder, som din virksomhed bliver vurderet ud fra.

Kombinationen af de 8 områder spiller en stor rolle i forhold til at kunne lykkes med innovation på både

kort og lang sigt. En barriere eller mulighed i ét af områderne har stor indflydelse på resten og derved hele virksomhedens innovationsevne.

Ydelse - produkt, service og værdikæde  

Proces - systemer og tværfagligt samarbejde

Kultur - værdisæt, traditioner, arbejdsformer

Marketing - branding til omverdenen

Kommunikation - intern tone og videndeling

Netværk - samarbejdspartnere og relationer

Strategi - mission, vision og mål for fremtiden

Ledelse - ledelsesstil og struktur

INNOVATIONSTJEK
Vælg det innovationtjek, der passer dig

Innotjek - det fulde 8-punkts tjek

Du får:

 • Det fulde 8-punkts tjek, der tester hele jeres virksomheds innovationsevne.

 • Indblik i interne og eksterne barrierer og muligheder på vejen mod innovation. 

 • En objektiv vurdering af din forretning.

 • Konkrete anbefalinger til udnyttelse af dine interne og eksterne resurser til innovation.

 • Handlingsplan til forbedringer.

Innotjekket er til dig, der:

 • Er leder og som gerne vil have hele virksomheden eller en afdeling vurderet kritisk i forhold til innovation og udvikling.

 • Vil gå i dybden med muligheder og barrierer for  at blive mere innovativ.

 • Vil være proaktiv i forhold til at sikre udvikling og konkurrencedygtighed på markedet - gennem struktureret eksekvering.

 

Processen:

 1. 7-10 dages research ude i virksomheden med interviews med relevante medarbejdere, deltagelse på møder, indsigt i strategier m.m.

 2. Analyse af de indsamlede informationer og indsigt i barrierer og muligheder, internt som eksternt.

 3. Der udarbejdes en rapport, som giver konkrete anbefalinger til en forbedret innovationsevne. Rapporten bliver fremlagt på et møde, hvor der er mulighed for sparring og uddybende spørgsmål. 

Minitjek - det hurtige 5-punkts tjek

Du får:

 • Tjekket din virksomheds innovationsevne ud fra de 5 punkter: ydelse, proces, marketing, strategi og kommunikation.

 • Indblik i interne barrierer og muligheder på vejen mod innovation. 

 • En objektiv vurdering af din forretning.

 • Handlingsplan til forbedringer.

Minitjekket er til dig, der:

 • Er leder eller mellemleder og gerne vil have et indblik i din virksomheds eller afdelings innovationsevne. 

 • Overvejer det fulde tjek, men gerne vil have en forsmag på det.

 • Mangler tid og har brug for et hurtigt overblik over din virksomheds nøglepunkter for innovation. 

Processen:

 1. 1 dags research ude i virksomheden gennem interviews med relevante medarbejdere. 

 2. Analyse af de indsamlede informationer. Dette indikerer, hvilke barrierer og muligheder der er internt.

 3. Der udarbejdes en rapport, som konkluderer på virksomhedens innovationsevne, og hvilke barrierer der er internt. Rapporten sendes til virksomheden, og der tilbydes et uddybende telefonmøde omkring rapportens konklusion.

INNO8

+45 25 68 50 88

am@inno8.dk

Aarhus C

CVR: 38142615

bottom of page