top of page

Udviklingsforløb

Skab det bedste grundlag for innovation og forandring. 

Skal du have udviklet et nyt produkt, implementeret en innovationsproces eller skabt en forandringsparat virksomhedskultur? Så er udviklingsforløbet din skræddersyede løsning, der sikrer, at du kommer i mål.

Uanset dine behov startes alle udviklingsprojekter med et indledende møde efterfuldt af et innovationstjek, der identificerer potentielle barrierer for udvikling og innovation i din virksomhed. På den måde skabes et helhedsindtryk af din virksomhed, som sikrer det bedste grundlag for rådgivning. Derfor er innovationstjekket et afgørende grundlag for, at vi sammen kan skabe indsigt og overblik over den ultimative løsning på dine udfordringer.

Processen

1.
Undersøg
2.
Identificer
3.
Definer
4.
Test
6.
Implementer
5. 
Modificer

Udviklingsprocessen for forløbet skræddersyes til dine behov og udfordringer, men vil indholde alle seks faser vist ovenfor, for at skabe struktur og sikre den bedst mulige implementering. Processen er bygget op omkring designmetoder, som skaber fleksibilitet og agilitet, der muliggør løbende ændringer, tilpasninger og innovativ udvikling. Til ethvert udviklingsforløb sættes et tværfagligt team bestående af dine egne medarbejdere for at sikre bedst mulig implementering. INNO8 leder og faciliterer processen og sørger for, at I kommer i mål. Det er også her, den essentielle feedback kommer ind i billedet. Feedback er et gennemgående element i hele udviklingsforløbet, da den sikrer os den rette kurs og skaber et solidt grundlag for vores samarbejde.

Vil du have hjælp til dit næste udviklingsprojekt? Ring og hør nærmere i dag.

INNO8

+45 25 68 50 88

am@inno8.dk

Aarhus C

CVR: 38142615

bottom of page