top of page

Design som innovationsaccelerator

Du har sikkert hørt ordene design thinking og designmetoder blive brugt mere og mere i relation til innovation. Og det er ikke uden grund. Design som strategisk værktøj er en værdifuld måde at skabe innovation i virksomheder på. I dette indlæg får du indsigt i, hvilke kompetencer du har behov for, når du vil skabe innovation, og hvordan designmetoder kan bruges til at sætte disse kompetencer i spil.

Innovative kompetencer

Hvis en virksomhed skal kunne skabe innovation, kræver det, at den har følgende kompetencer:

 1. Evnen til at generere og dele nye ideer.

 2. Evnen til at konceptualisere og teste ideerne hurtigt.

 3. Evnen til at eksekvere og implementere ideerne, så der skabes langsigtet værdi.

Disse evner er alle nogle, du kan tilegne gennem designmetoder. At praktisere design på et strategisk niveau, handler nemlig om ikke at tænke lineært, om ikke være bange for at fejle og om at tænke helhedsorienteret. Design bygger på en åben og lyttende kultur, hvor mennesker, de såkaldte brugere af virksomhedens produkter og ydelser, er i centrum. I de næste tre afsnit finder du eksempler på, hvordan designmetoder kan bruges til at frembringe disse evner i alle dele af innovationsprocessen.

1. Evnen til at generere og dele nye ideer

Den bedste måde at generere nye ideer på, er ved at dele viden, lytte og søge inspiration:

 • Videndeling: Skab en videndelingskultur på arbejdspladsen, der stimulerer og motiverer medarbejderne til at dele ideer og være selvstændigt tænkende. Det skaber grobund for og accelererer nye tankegange og ideer. Brug visualiseringsværktøjer til at dele viden eller brug en online platform til udveksling af ideer på tværs af afdelinger.

 • Tværfaglighed: Alle har nogle forskellige kompetencer, som kan udnyttes på kryds og tværs. Overvej hvordan I kan indgå i tværfaglige teams internt og hvordan involvering og fællesskab kan skabe grobund for kreativitet. Hvordan kan salgsafdelingen fx lære af produktions- eller serviceafdelingen? Overvej også, hvem I kan søge inspiration hos eksternt. Er der fx forskere eller andre brancher, man kan lære af?

 • Lad jer inspirere: Afsøg markedet og lyt til brugeren. Noget som de fleste kan finde meget åbenlyst, er at observere og lytte. Ikke desto mindre er der mange virksomheder, der ikke tager sig tid til det. Undersøg markedet, I er på, undersøg jeres kunder og brugeres behov for jeres produkt eller service og få inspiration til udvikling. Det leder frem til et bedre slutresultat for dem der bruger jeres produkter eller services, ligesom det skaber større værdi for jer.

2. Evnen til at konceptualisere og teste ideerne hurtigt

I designtænkning gælder det om at tage chancer og omfavne fleksible processer. Trods den umiddelbart manglende orden, kan designtænkning godt gøres håndgribeligt og strukturelt. Det handler bare om at bruge de rigtige værktøjer. Her er tre eksempler:

 • Post-it-metoden: Brug de gule post-it sedler til at brainstorme, sortere i ideerne og skabe koncepter hurtigt i tværfaglige grupper. Post-it metodens fordel er, at det kan laves hurtigt, fordi du kan køre i loops af 20-30 minutter, hvor du enten idegenererer eller indsnævrer ideerne. Det er en proces, hvor du skiftevis lukker op for nye ideer og indsnævrer dem. Ideerne vil derfor være veldiskuterede og have været igennem modulering fra flere forskellige fagligheder for effektiv værdiskabelse.

 • Fail fast: Denne metode fortæller dig hurtigt, hvad der ikke fungerer i forhold til dit nye produkt eller service. Ved allerede at teste din ide af før konceptfasen, sikrer du, at du ikke går videre med fx et nyt produkt, der alligevel ikke er tiltalende for din målgruppe. Værktøjet til at faile fast er at teste det af på mulige brugere og lytte til deres feedback. Jo hurtigere man får feedback, jo hurtigere kan man faile fast og optimere.

 • Sprint: Sprintmetoden er et effektiviseringsværktøj. Den handler om at gennemgå en udviklingsproces på den kortest mulige tid for at effektivisere og spare tid og ressourcer. Tag en uge ud og få skabt et koncept med prototyper, der er testede og næsten klar til lancering. Længere tid behøver det ikke at tage. Hver dag i den uge har man bestemte aktiviteter, der skal udføres for at komme så tæt på målet som muligt.

3. Evnen til at eksekvere og implementere ideerne

Når den gode ide er genereret, afprøvet og tilpasset, gælder det om at føre den ud i livet. Der er flere måder at eksekvere på, her er to eksempler:

 • Lyt til brugerne: Det vigtigste i og efter implementeringsfasen, er at etablere et feedback-system for både medarbejdere og brugere. Hvis der fx er tale om et produkt eller en service, er det vigtigt at undersøge brugernes oplevelse af produktet, da det kan bidrage til læring og inkrementelle innovationer. Hvis det er en intern proces, der er implementeret, så handler det om at etablere gode feedback-værktøjer, så medarbejderne kan fortælle, hvad der er godt og hvad der kan forbedres ved processen.

 • Omfavn fleksibiliteten: Det er klart, at hvis noget skal implementeres og føres ud i livet, så kræver det en vis struktur, uanset om der er tale om et produkt eller en strategi. Men sammen med strukturen kræver det også at der er mulighed for fleksibilitet, for at kunne drage nytte af relevant feedback gennem processen. På den måde kan man korrigere og tilrette for at opnå optimal implementering.

Key points

Innovation gennem design betyder, at du som leder i langt højere grad end før skal se med kritiske øjne på de standardiserede problemløsningsmodeller, der hersker i mange virksomheder. Alle virksomheder rummer en masse gode ressourcer og kompetencer, og designtænkning og -metoderne gør det muligt at skabe nye ideer og løse problemstillinger ud fra eksisterede ressourcer, fx ved at skabe bedre tværfaglige teams og projektgrupper.

Gennem designmetoder kan du optimere processen gennem mindre, hurtige forløb, der skaber god indsigt og holdbare resultater. Disse forløb sparer tid og penge og er gode læringspunkter for den videre udvikling.

Du skal omfavne processen og fleksibiliteten; lineære strategiske processer er ikke altid vejen frem. Gå gerne tilbage i processen. Det handler om læring og om i sidste ende at komme frem til det produkt, den service eller den strategi, der skaber størst værdi for virksomheden og brugerne af dine produkter og ydelser på den lange bane.

bottom of page