top of page

Hvorfor ledere bør være designledere

Store virksomheder som Google, Facebook og Apple har designere ansat, fordi de allerede for flere år siden indså, at designere har de kompetencer og værktøjer, der er nødvendige for at kunne innovere fremtidens marked. Men det er ikke kun giganterne, der har fået øjnene op for designere og deres værdi. Flere og flere mellemstore og store virksomheder ansætter designere, og det er positivt. Men det stiller samtidig nogle andre krav til nutidens ledere.

Hvorfor er designledelse en vigtig disciplin?

Kravene til ledere i dag er højere end nogensinde før, fordi vi befinder os i en verden, hvor ord som innovation, disruption og big data er altafgørende for at kunne overleve på markedet. Det betyder, at du som leder skal genoverveje og nytænke de typiske ledelsesmetoder og standardiserede problemløsningsmodeller, der hersker i mange virksomheder. Og netop af den grund ansætter virksomheder flere og flere UX designere, industrielle designere mfl. De har fået øjnene op for, at de har nogle kompetencer, som er nødvendige for at kunne overleve på fremtidens marked.

Men med designerne følger der også et andet mindset og nogle måder at tilgå arbejdet på, som virksomhederne ikke nødvendigvis før har haft. Og det bliver du som leder nødt til at tage stilling til. Du skal i langt højere grad forstå de principper, designerne arbejder ud fra, hvis virksomheden skal kunne drage optimal værdi af designeres kompetencer. Det bedste er, at du selv sætter dig ind i måden designerne arbejder på - den måde kaldes designtænkning. Du kan ikke bare ansætte en designer og indføre bestemte designmetoder og -processer i virksomheden og tro, at I så er innovative. Der skal skabes en generel kultur i hele virksomheden som starter med, at du som leder skal se ud over de hidtidige generelle ledelsesredskaber, og indbyde til nytænkning hos dine medarbejdere og samtidig skabe de fysiske rammer der gør dette muligt.

Hvad betyder det at lede som en designleder?

Du skal som leder i dag kunne tænke som en leder i forhold til struktur og som en designer i forhold til kreativitet. Det kan være svært at jonglere to fagligheder, når man som udgangspunkt kun kender til den generelle ledelsesmæssige del. Men prøv at tænke mere som en designer, for at få indsigt i deres måde at tilgå verden på.

Designere sættere spørgsmålstegn, er kritiske og gode til at se tingene på en ny måde. De udnytter eksisterende resurser og henter inspiration i de simpleste ting. De er gode til at samarbejde med forskellige mennesker, er gode til at lytte og observere, og gode til at sætte sig i andres sted. Alle disse egenskaber er vigtige for at kunne agere som en designleder. Ved at koble designtankegangen og de strukturelle ledelsesmetoder sammen, kan du skabe et kreativt og innovativt miljø i din virksomhed der ikke kun gavner dine kunder, i forhold til bedre produkter og løsninger, men også dine medarbejdere. Innovation og design er et mindset der kræver tilpasset ledelsesmetoder og en ny arbejdskultur.

Hvilke kompetencer skal du have som designleder?

Som leder har du fokus på at skabe værdi og opfylde virksomhedens mål. Som designleder har du nogle konkrete udviklingsopgaver, som du skal kunne løse i virksomheden i samspil med designerne. Du skal stræbe efter at:

  • Skabe et videndelende miljø som grobund for de gode ideer.

  • Være handlekraftig og gøre de gode ideer til virkelighed.

  • Lede og strukturere kreativiteten i udviklingsprocessen og samtidig beholde fleksibiliteten.

  • Skabe nye produkter og services med fokus på den værdi, det skaber for kunderne.

  • Skabe innovation og disruption gennem nye forretningsmodeller og strategier.

For at kunne udføre disse opgaver skal du som leder have nogle kompetencer, der ruster dig til at navigere i design- og udviklingsprocessen. Du skal:

  • Være god til at håndtere forandring, både hvad angår mennesker og processer.

  • Være god til at sammensætte folk på tværs af fagligheder og kompetencer.

  • Udfordre og forholde dig kritisk til gamle holdninger og tilgange.

  • Være god til at se muligheder frem for begrænsninger.

  • Være lyttende og åben overfor input og nye ideer fra dine medarbejdere.

Key points

Hvis du er leder i en virksomhed skal du anerkende, at innovationsprocesser starter med dig. For at være den leder, der gør ægte innovation i din virksomhed til en realitet, skal du gøre op med det, du hidtil har kendt og se på din virksomhed med nye øjne. Den bedste måde at opnå innovation på gennem designtænkning, er ved at tage ved lære af designere og adoptere deres metoder og mindset. Gennem grundig forståelse for processerne i designtænkning vil du have større succes med at drage nytte af designerne, I ansætter som en del af udviklingsprojekterne, samtidig med at det styrker dine kompetencer i forhold til at kunne lede dine medarbejder, med en mere kreativ og innovativ ånd.

bottom of page