top of page

Test din ide af: Undersøg dine kunder, tilegn dig læring og fail fast

Har du prøvet det at I får en idé – I bliver enige om den i udviklingsgruppen, og den lyder bedre og bedre, jo mere I taler om den? Men hvad nu hvis det ikke er den bedste ide at arbejde videre med? Rådet er simpelt – test din ide af så hurtig som muligt istedet for at tale den ihjel.

Fail fast – konceptet

Fail fast handler om at teste din ide af tidligt i udviklingsprocessen for at undgå, at du bruger tid og resurser på noget, som potentielt ikke skaber værdi for din virksomhed eller dine kunder. Måden man kan teste ideen af på, afhænger af dens kontekst. Hvis ideen er i relation til udvikling af services eller produkter, vil det være bedst at teste den af direkte på dine kunder eller de såkaldte brugere – dem der i sidste ende bruger produktet og ikke kun køber det. Dette er både gældende når du er en B2B- og en B2C-virksomhed. Gennem disse undersøgelser lærer du dine kunders behov at kende og kan få inspiration til forbedringer af dit produkt, din service eller proces. På den måde kan du hurtigere komme frem til et skarpt koncept, der vil skabe værdi hos kunderne og værdi for din virksomhed.

Sådan bruger du fail fast i praksis

I praksis handler fail fast om én ting, nemlig at teste ideen af så hurtigt som muligt, ofte vil det involvere at teste den af på de mennesker, der i sidste ende skal bruge produktet. Ofte vil I skulle arbejde i loops, det betyder at du fx udvikler en prototype, tester den af på kunderne og indsamler viden, justere prototypen eller laver en ny, tester den af igen indtil der ikke er mere at justere på og man har det ønskede produkt, som derefter er klar til produktion eller lancering. På den måde får du mulighed for, gennem en hurtig proces med dine ønskede kunder, at justere og tilpasse et produkt så det har relevans og løser et behov hos dine kunder, istedet for at I lancere noget som potentielt ikke skaber værdi.

Sprintforløb

Der er mange måder at bruge fail fast konceptet på og der er ikke en rigtig eller forkert måde at gøre det på, men der findes forskellige metoder der er mere fordelagtige end andre. Sprintforløbet, der er opfundet af Google Ventures, er lavet til at effektivisere processer. Den handler om at gennemgå en udviklingsproces på den kortest mulige tid for at effektivisere og spare tid og ressourcer. Tag en uge ud og få skabt et koncept med prototyper, der er testede og næsten klar til lancering. Længere tid behøver det ikke at tage. Hver dag i den uge har man bestemte aktiviteter, der skal udføres for at komme så tæt på målet som muligt.

Sprintforløbet kan tilpasses efter hver enkelt projekt. Nogle vil kunne nøjes men en dag med intensiv testning, mens man på andre projekter skal bruge en uge eller mere. Det hele kommer an på hvor godt et team og hvor mange resurser du i sidste ende har, men pointen er at du sparer tid og resurser på netop at gøre det hele indenfor en begrænset tidsramme, hvor undersøgelse og læring er i fokus. Der er så mange udviklingsprojekter der dør inden de overhovedet er kommet igang, fordi der ofte ikke er nok resurser internt, man har ikke en struktureret proces for udviklingsforløbet, eller man prioritere ikke tiden til det. Listen af undskyldninger er lang, derfor - sæt et team (interne og eksterne personer) der kan løfte opgaven, strukturer processen og gør den tidsbestemt. Så er du hvertfald kommet godt fra start.

Proaktivitet frem for alt

Fail fast er et godt koncept at bruge i mange sammenhænge men tre ting er særdeles vigtige, som forberedende aktivitet, nemlig at undersøge markedet og kunderne, samt have en fleksibel udviklingsproces. Disse tre ting er lige så vigtige i eksekveringen af en ide, som det er kunne teste den hurtigt. I mit tidligere indlæg ‘Design som Innovationsaccelerator’ fik du også en forsmag på vigtigheden af netop disse ting. Læs også med i næste indlæg, hvor du får viden om, hvordan du kan undersøge dine kunder og hvorforkundeundersøgelser er vigtige, som et led i udviklingsprocessen af nye produkter eller services.

Key points

Undersøg, test og fail fast. Så løser du bedst dine kunders behov, og du ender med et produkt eller en service, der både skaber værdi for dine kunder og økonomisk vækst i din virksomhed.

Hvis du ikke har tiden eller kompetencerne så kan jeg hjælpe dig og din virksomhed, med at styrre jeres udviklingsproces, så I kommer godt i mål. Kontakt mig for en uforpligtende snak.

bottom of page