top of page

B4B - et koncept der er kommet for at blive

De fleste kender begrebet business to business (B2B), men det er en terminologi, der ikke længere er tidssvarende. Business for business (B4B) passer derimod direkte ind i det mindset, der heldigvis er ved at vinde frem i mange virksomheder. De bevæger sig nemlig mod en lyttende tilgang, der primært har kunden i fokus.

Små ord – store forskelle

Er der virkelig så stor en forskel på at lave et stykke arbejde til sine kunder og at lave et stykke arbejde for sine kunder? Ja, det er der flere debattører, der mener. I dette indlæg vil jeg give dig mit syn på begrebet i relation til designtænkning og diskutere, hvorfor det er relevant for dig og din virksomhed at tænke på.

Et ændret forholdsord kan gøre hele forskellen. Det taler til underbevidstheden, hvor det giver associationer i to vidt forskellige retninger. B2B-tilgangen handler om at sælge til, markedsføre til og hjælpe til med noget hos andre virksomheder. Den ene sælger og den anden køber, og det er en udveksling, hvor det for den virksomhed, der sælger ydelsen, kan gøres op i kontanter lige nu og her. Men denne tilgang er kortsigtet. Ja, måske er du heldig at kunden har haft en god oplevelse og vender tilbage. Men der er langt større sandsynlighed for, at du kan oprette den gode kontakt til din kunde og opnå grønne tal også på lang sigt, hvis du benytter dig af B4B.

B4B

B4B er et tidssvarende koncept, hvor virksomheden ser ud over sig selv og fokuserer på dem, de sælger til eller handler med. Forholdsordet for indikerer nemlig, at du er der for den anden. Det er et mere positivt og bindende begreb, der fortæller, at du er mere end blot den ydelse, du sælger her og nu. Symbolværdien i B4B er en ting, noget andet er at praktisere en mere lyttende og samarbejdende tilgang til sine kunder, som ligger i ordet for.

Det handler om, at du skal have øje på den enkelte kunde og at du udvikler dit produkt eller din service netop for eller med denne kunde. Forskellen på til og for er, at det forældede til kun har et indadvendt fokus og det nye for har et udadvendt fokus. Fremfor at fokusere på, hvad din virksomhed får ud af at levere og udvikle, så skal du have fokus på, hvordan dit produkt, din service og hele din virksomhed kan hjælpe og give værdi til din kunde.

Ved at se ud, lytte og stræbe efter at være en virksomhed, der er der for jeres kunder, er der store chancer for loyale kunder og goodwill, som i sidste ende kan mærkes på bundlinjen. Det vil bringe jer tættere på jeres kunder eller brugere, og det er en vigtig værdi, som mange undervurderer.

Lad tilgang, tankegang og markedsføring gå hånd i hånd

At du er der for din kunde kan være den lille forskel, der sætter dig i førersædet i forhold til dine konkurrenter. Men brug ikke konceptet som mange gør, nemlig som et buzzword.

B4B er en tilgang med en ny tankegang. Man skal ikke bare bruge B4B som et markedsføringsredskab, lige som fx bæredygtighed eller CSR er blevet misbrugt. Husk at dine samarbejdspartnere og kunder er bevidste og kloge; de kan nemt spotte, hvis du bare bruger et koncept eller et begreb for markedsføringens skyld. Hvis det bliver opdaget, vil du stå i en dårligere position, end du gjorde i udgangspunktet. Vær derfor opmærksom og oprigtig.

Key Points

Det at lytte til sine brugere eller kunder og være opmærksom på deres behov, er en af grundværdierne i designtænkning. Indenfor designtænkning ser man det som en stor værdi at være tæt på brugerne. Man udvikler for dem ud fra deres reelle behov, og i nogle tilfælde udvikler man produkterne og sine services i fællesskab med dem.

Ved at være tættere på dine kunder, lærer du dem bedre at kende, og du kan sparre med dem og benytte dig af deres viden. Dette kan lede frem til produkter og services, der skaber større værdi for både dine kunder og din virksomhed.

Vil du lære mere om hvordan din virksomhed kan inkorporere B4B som mindset, og blive mere værdifulde for jeres kunder? På en halvdagsworkshop kan du få dybere indsigt i B4B, og hvilke værktøjer I skal bruge for at lykkedes. Vil du høre mere - skab kontakt her.

bottom of page