top of page

Sådan undgår du at spilde dine dyrebare udviklingskroner.

Vidste du at 70% af alle innovationsprojekter fejler og næste 85% af alle nylancerede forbrugsvarer skuffer i markedet*? Chancen for at du udvikler på noget, der i sidste ende ikke skaber værdi for virksomheden og dine kunder er ret stor. Derfor stiller jeg her skarpt på, hvordan du kan undgå at spilde jeres dyrebare udviklingstid og -penge på projekter, der alligevel ikke er værdiskabende.

Er det en god ide?

Her en lille historie fra det virkelig liv. Jeg besøger en virksomhed, hvor de ihærdigt fortæller om deres “geniale” ide - den lød interessant, men deres smil blegner hurtigt da jeg stiller dem følgende spørgsmål: ”Hvordan ved I, at det er en god ide? Har I undersøgt, om der er et marked for jeres produkt? Har I testet ideen af på jeres målgruppe?” Og der bliver med ét larmende stille. Svaret på spørgsmålene er: ”Nej, vi har ikke undersøgt eller testet noget.” Og så skal jeg ellers love for, at jeg har deres fulde opmærksomhed.

Min opfattelse er, at der er mange virksomheder, der ikke tænker over at validere deres ideer eller endda proaktivt undersøge markedet og kunderne. De holder sig kun til valideringsmetoden, “Spørg sælgerne, om det er noget, de kan sælge”. Dette er selvfølgeligt ikke forkert, men det er bare heller ikke fyldestgørende. Især ikke hvis du er inden for B2B, hvor du måske ikke har den nødvendige føling med slutkundernes egentlige behov og købsmønstre.

Den bedste ide

Først og fremmest vil jeg gerne pointere, at det selvfølgelig er yderst positivt, at der hersker ideer i virksomheden, og det er endnu bedre, når ideerne bliver delt på tværs af medarbejdere og afdelinger. Men dér, hvor udfordringen ligger, er for det første at få de gode og relevante ideer og derefter selektere og finde frem til lige præcis de ideer, der er værd at satse på, og som skaber værdi for kunderne, udvider virksomhedens forretningspotentiale og skaber en forbedret konkurrenceevne.

1. At få de gode ideer

  • For at sikre at de gode ideer bliver til, er det yderst vigtigt at undersøge markedet forud for nye udviklinger. Hvad sker der på markedet? Er der nogle tendenser, vi kan lære noget af? Er der nogle tiltag, som vi ikke har startet op endnu? Undersøg dine kunder og slutbrugere, og ved at kortlægge kundernes behov i forskellige situationer kan du identificere, hvilke eventuelle områder din virksomhed ikke imødekommer. Herfra kan du udvikle et nyt produkt eller en ny ydelse, som netop sikrer dine kunders og slutbrugernes efterspørgsel.

  • Du kan også undersøge nye teknologier på markedet. Er der nogle teknologier, som gør det muligt at udbyde nye ydelser til kunderne? Eller findes der teknologier, som letter medarbejdernes arbejde og derved sparer tid og resurser?

  • Tag et kig på andre brancher. Findes der tiltag, som vi ikke har taget til os? Er der noget, vi kan lære hos andre brancher, og som kan udvikle vores forretning?

2. At selektere den bedste ide

  • Det er alfa og omega, at du udvælger et lille team, som skal være ansvarlig for at selektere de gode ideer. Og ambitionerne skal være større end et intranet eller en digital platform. Det handler om, at nogen tager det endelige ansvar for at udvælge, hvilke ideer der har bestået testen, og som skal arbejdes videre med.

  • Stil krav til idetageren. Skal de lave et lille oplæg, hvor de uddyber, hvordan ideen vil skabe værdi for kunderne eller for virksomheden? Hvilket behov eller problem løser ideen? Hvad bliver omkostningerne? Kan ideen endda spare os for penge, tid og kræfter? Og sidst men ikke mindst - er den mulig? Det skal dog nævnes, at nogle ideer naturligvis er mere krævende end andre. Vurdér derfor, om ideen kan testes hurtigt. Kan den det, er det helt sikkert værd at gøre det som det første. Ofte kan det gøres på kort tid, som f.eks. et par dage. Herfra kan du – eller teamet - vurdere, om ideen er værd at gå videre med.

3. At eksekvere ideen

  • Tips og metoder til at eksekvere en ide og den krævede proces kommer i næste uges indlæg - so stay tuned.

Hvis du vil have flere gode input til, hvordan du skaber de gode ideer og tester dem af, så læs også min artikel Design som Innovationsaccelerator her.

Key points

Det er en force at have mange ideer på en arbejdsplads, men det er en endnu større force at kunne skabe de gode ideer, teste dem og føre dem ud i livet. Næste gang du får en ide, bør du derfor tænke over, hvordan den skaber værdi for din virksomhed, og vigtigst af alt, for dine kunder. Det er jo i sidste ende dem, der skal købe ydelsen.

*Nielsen.com

Vil du vide mere om, hvordan du sikrer at udvikle på den rigtige ide, så kontakt mig gerne for en uforpligtende snak. Skab kontakt.

bottom of page