top of page

Diversitet på arbejdspladsen giver det bedste grundlag for innovation.

Når innovation og disruption bliver omtalt i dagens medier, fokuseres der ofte på innovationsprocessen. Hvordan får vi de gode, innovative ideer? Hvordan fører vi dem ud i livet? Men for at kunne løse innovationsspørgsmålet med interne kræfter, forudset at virksomheden har de rigtige metoder til det, kræver det, at medarbejderne understøtter en vis diversitet og tværfaglighed. Hvis vi alle ligner hinanden med identiske tankegange og egenskaber, kan det være svært at få de gode innovative ideer.

Mere diversitet, tak!

Du har sikkert prøvet at være til et middagsselskab, hvor din borddame eller bordherre er din totale modsætning, og du tænker straks ”Puha, det bliver en laaang aften!”. Men som aftenen skrider frem finder du dig selv midt i det hyggeligste selskab og i en super inspirerende samtale – netop fordi, I har vidt forskellige baggrunde med ligeledes holdninger og tanker.

Det er i sådanne situationer, din hjerne bliver udfordret, du bliver inspireret, vokser og lærer nye ting om dig selv og andre. Der er vel ikke noget mere kedeligt end at sidde til bords med mennesker, hvor vi ikke laver andet end konstant at bekræfte hinanden i, hvor enige vi er om livets forhold?

Det samme gælder i virksomhedssammenhænge og især i innovationskonteksten. Hvis din afdeling eller samtlige medarbejdere har samme personlighedsprofil, uddannelsesbaggrund, erfaringsgrundlag og endda kommer fra den samme del af landet, deler I med stor sandsynlighed også mange af de samme holdninger og værdier – og det er ikke ligefrem det bedste grundlag for at fostre nytænkning på arbejdspladsen.

Hvad kræver det?

For at din virksomhed kan fostre kreativitet og innovation blandt dine medarbejdere, kræves tilstedeværelsen af fem byggesten. Jeg har tidligere skrevet om dem i indlægget, Byggestenen til et innovativt mindset, men du skal ikke snydes for en lille opsummering:

  • Diversitet på arbejdspladsen. Diversiteten og daglige input fra forskellige mennesker åbner jeres forståelseshorisont og tolerance, samt vækker jeres nysgerrighed og inspiration.

  • Tværfaglighed på arbejdspladsen. Forskellige profiler og erfaringer styrker idéudvikling og problemløsning, og I har mulighed for at lære hinanden nye begreber, egenskaber og fakta.

  • Åbenhed på arbejdspladsen. Virksomhedens åbne kultur indbyder til forskellighed og nye tanker samt afliver idéen om, at man kun kan se ud eller være på én bestemt måde.

HR som en del af innovationsstrategien

Vi forudsætter naturligvis, at vores HR-afdeling altid forsøger at rekruttere de bedst egnede kandidater til jobbet – der er dog et men. Dét men er vores menneskelige instinkt, som siger, at vi foretrækker at omgive os med mennesker, som minder mest om os selv eller passer bedst ind i virksomhedens kultur. Det er netop derfor, at det kan være svært at ansætte personer fra forskellige faglige og kulturelle baggrunde. Tilpasningsspørgsmålet er simpelthen for dominerende.

Derfor skal du som virksomhedsleder ikke kun tænke innovation i udviklingsprocessen men netop som en helhed. Hvis du virkelig gerne vil være en innovativ virksomhed, der også på lang sigt kan disrupte markedet, kræver det, at du inkorporerer innovation på samtlige niveauer og afdelinger i din virksomhed. Samarbejd derfor med HR om at udforme en strategi for hvordan afdelingen kan bidrage til at styrke virksomhedens innovative position ved at fokusere på følgende:

  • Strategi med medarbejderne i fokus. Hvordan involverer du HR i den overordnede innovationsstrategi, og hvordan skaber I, i fællesskab, en innovativ og forandringsdygtig kultur i hele virksomheden? Læs evt. denne bog til inspiration.

  • Tiltrækning af talenter. Hvad kan du tilbyde for at tiltrække de helt rigtige fremadsynede personer, der kan være kulturbærer for udviklingen af virksomhedens innovationsgrundlag?

  • Ansættelse af nye medarbejdere: Hvordan kan den nye medarbejder styrke diversiteten i virksomheden? Her er der nok niveauer at tage af - det kan f.eks. være alder, køn, kulturel baggrund og faglig baggrund.

Key points

Når du vil innovere din virksomhed, er det alfa og omega at tænke på HR afdelingen som én af de bærende kræfter. Dine medarbejdere udgør virksomhedens kultur, og hvis den hverken er åben, tværfaglig eller indbyder til diversitet, ser det sort ud for innovationen. Du har sikkert også en strategi for, hvordan din virksomhed skal innovere markedet – ligeledes skal du have en strategi for, hvordan HR kan understøtte denne via motivering af nuværende medarbejdere og tiltrækning af nye talenter.

Kunne du lide artiklen og vil du have direkte updates, når der kommer nye artikler og tips omkring innovation gennem mennesker, så tilmeld dig nyhedsbrevet her.

bottom of page